เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

admision-64

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  จึงเลื่อนการเปิดรับสมัครเป็น

วันที่ 6 มกราคม – 3 มีนาคม 2564   และสอบคัดเลือกในวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2564

คู่มือการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ลงทะเบียนสมัครได้ที่นี่

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>