คู่มือการสมัคร

โปรดอ่านคู่มือการสมัครก่อนการสมัคร เพื่อทำความเข้าใจและสมัครได้ถูกต้อง

ดาวน์โหลดคู่มือการสมัคร
– คู่มือการสมัครและการสอบ Pre-Test SSRU’63

–  คู่มือการสอบโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 2563

 

1

2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>