รอบที่เปิดสอบ

ระบบจะอัพเดทข้อมูลผู้ชำระเงินแล้วในวันถัดไป
สามารถตรวจสอบการชำระเงิน และวันที่เข้าสอบได้ที่เมนูตรวจสอบการสมัครและวันสอบ

รอบที่เปิดสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
ระดับชั้น ม.1    วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562  เวลา 9.00 – 12.00 น.
จำนวนที่นั่งสอบ  155 คน   สมัครและชำระเงินเแล้ว   48  คน

ระดับชั้น ม4   วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.00 – 16.00 น.
จำนวนที่นั่งสอบ 90 คน   สมัครและชำระเงินแล้ว    7   คน

 update 6/12/61  21.45