รอบที่เปิดสอบ

ระบบจะอัพเดทข้อมูลผู้ชำระเงินแล้วในวันถัดไป
สามารถตรวจสอบการชำระเงิน และวันที่เข้าสอบได้ที่เมนูตรวจสอบการสมัครและวันสอบ