ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563

 Download ประกาศรายชื่อ-นร.ผ่านการคัดเลือก-ม.1-ม.4-ปีการศึกษา-2563-ประเภทสอบคัดเลืิอก.pdf
Posted in Uncategorized | Leave a comment

ประกาศ รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสัมภาษณ์ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2563

ประกาศ รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสัมภาษณ์ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2563

คลิ๊กที่นี่  ประกาศรายชื่อ-นร.ผ่านข้อเขียนและเข้ารับการสัมภาษณ์-ม.1-ม.4-ประเภทสอบคัดเลือก.pdf

Posted in Uncategorized | Leave a comment

รายวิชาในการสอบคัดเลือก ระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

subject

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ขั้นตอนการเตรียมตัวสอบคัดเลือก ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

การเตรียมตัวก่อนมาสอบ
1. ตรวจสอบวันเวลาสอบ ที่เมนู ตรวจสอบการสมัคร
2. แต่งชุดนักเรียนให้เรียบร้อยในวันสอบ
3. เตรียมหลักฐานการชำระเงิน และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่ายนักเรียน
4. มาถึงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก่อนเวลาสอบ  30 นาที
5. เมื่อมาถึงโรงเรียนแล้ว ให้ตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบ ที่ประกาศหน้าเสาธง ณ สนามหน้าอาคาร 15
6. จดบันทึกลำดับที่นั่งสอบ ไว้ที่ใบชำระเงิน
7. ก่อนเวลาสอบ 30 นาที  จะให้นักเรียนเข้าแถวตามลำดับที่นั่งสอบ บริเวณสนาม เพื่อเดินไปห้องสอบพร้อมกัน
8. ไม่นำอุปกรณ์สื่อสาร เครื่องคำนวน smartwatch ทุกชนิด เข้าห้องสอบ
9. เตรียมดินสอ หรือปากกา สำหรับคำนวณ  ทางโรงเรียนมีกระดาษคำนวณให้แล้ว
10. เมื่อสอบเสร็จ รอคะแนนสอบหน้าห้องสอบ ประมาณ 10 นาที

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

รายวิชาที่สอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

subject1

Posted in Uncategorized | Leave a comment

การชำระเงิน

สามารถชำระได้ที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
เริ่มชำระได้ตั้งแต่ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

Posted in Uncategorized | Leave a comment

กำหนดการสอบคัดเลือก

1

 

67bcea66824b72c0cb302c085a755410e8a80759

Posted in Uncategorized | Leave a comment

กำหนดการ Pre-Test SSRU’63

Pretest63-1

Posted in Uncategorized | Leave a comment

วิชาที่สอบโครงการ Pre-Test SSRU ’63

มีทั้งหมด 5 วิชา (คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาไทย , สังคม และ ภาษาอังกฤษ)

วิชาละ 40 ข้อ รวมทั้งหมด 200 ข้อ

คะแนนเต็ม 100 คะแนน

Posted in Uncategorized | Leave a comment

กรุณาใช้ browser Google Chrome ในการสมัคร

เพื่อให้การแสดงผลทางหน้าจอ และการพิมพ์ใบชำระเงินได้
กรุณาใช้บราวเซอร์ google chrome ในการสมัคร

สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่

chrome_logo_2x

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment