รับสมัคร โครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการ

Pretest 1.2 x 2.4 m

สมัครสอบได้ที่เมนู ลงทะเบียนสมัครสอบ

อ่านคู่มือการสมัครสอบ ได้ที่เมนู คู่มือการสมัครและสอบ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

วิชาที่สอบโครงการ Pre-Test SSRU ’64

มีทั้งหมด 5 วิชา (คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาไทย , สังคม และ ภาษาอังกฤษ)

วิชาละ 40 ข้อ รวมทั้งหมด 200 ข้อ

คะแนนเต็ม 100 คะแนน    เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง

ทราบคะแนนสอบทันทีหลังสอบเสร็จ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ขั้นตอนการเตรียมตัวมาสอบ Pre-Test SSRU ’64

การเตรียมตัวก่อนมาสอบ
1. ตรวจสอบวันเวลาสอบ ที่เมนู ตรวจสอบการสมัคร
2. แต่งชุดนักเรียนให้เรียบร้อยในวันสอบ
3. เตรียมหลักฐานการชำระเงิน และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่ายนักเรียน
4. มาถึงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก่อนเวลาสอบ  30 นาที
4. เมื่อมาถึงโรงเรียนแล้ว ให้ตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบ ที่ประกาศหน้าเสาธง ณ สนามหน้าอาคาร 15
5. จดบันทึกลำดับที่นั่งสอบ ไว้ที่ใบชำระเงิน
6. ก่อนเวลาสอบ 30 นาที  จะให้นักเรียนเข้าแถวตามลำดับที่นั่งสอบ บริเวณสนาม เพื่อเดินไปห้องสอบพร้อมกัน
7. ไม่นำอุปกรณ์สื่อสาร เครื่องคำนวน smartwatch ทุกชนิด เข้าห้องสอบ
8. เตรียมดินสอ หรือปากกา สำหรับคำนวณ  ทางโรงเรียนมีกระดาษคำนวณให้แล้ว
9. เมื่อสอบเสร็จ รอคะแนนสอบหน้าห้องสอบ ประมาณ 10 นาที

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

กรุณาใช้ browser Google Chrome ในการสมัคร

เพื่อให้การแสดงผลทางหน้าจอ และการพิมพ์ใบชำระเงินได้
กรุณาใช้บราวเซอร์ google chrome ในการสมัคร

สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่

chrome_logo_2x

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment