ขยายวันชำระเงินค่าสมัครสอบ

เนื่องจากธนาคารกรุงไทย มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก
ระบบจึงได้กำหนดการชำระเงินค่าสมัครโดยสามารถชำระเงินได้ที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย
ได้จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564    หากผู้สมัครยังไม่ได้ชำระและในใบชำระค่าสมัครได้ระบุชำระเงินก่อนวันที่ 5 มีนาคม  ผู้สมัคร สามาถพิมพ์ใบสมัครและชำระเงินใหม่ได้ที่เมนูตรวจสอบการสมัคร

Posted in Uncategorized | Leave a comment

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

admision-64

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  จึงเลื่อนการเปิดรับสมัครเป็น

วันที่ 6 มกราคม – 3 มีนาคม 2564   และสอบคัดเลือกในวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2564

คู่มือการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ลงทะเบียนสมัครได้ที่นี่

Posted in Uncategorized | Leave a comment

กรุณาใช้ browser Google Chrome ในการสมัคร

เพื่อให้การแสดงผลทางหน้าจอ และการพิมพ์ใบชำระเงินได้
กรุณาใช้บราวเซอร์ google chrome ในการสมัคร

สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่

chrome_logo_2x

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment