ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566.pdf
Posted in Uncategorized | Leave a comment

ประกาศ รายชื่อผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสัมภาษณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

 ดาวน์โหลด     ประกาศ รายชื่อผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 2566.pdf
Posted in Uncategorized | Leave a comment

ขออภัยผู้สมัครในการชำระเงินที่ธนาคาร
เนื่องจากวันนี้ติดปัญหาในการชำระเงินที่ธนาคาร ระบบชำระเงินจะใช้งานได้อีกครั้งช่วงบ่ายๆของวันนี้
และยังสามารถชำระเงินค่าสมัครได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้

Posted in Uncategorized | Leave a comment

การสมัครและการเตรียมตัวสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

admid66

Posted in Uncategorized | Leave a comment