ประกาศรายชื่อนักเรียน ผ่านสัมภาษณ์ และเข้ารับการมอบตัว ระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือก
ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดที่นี่  ประกาศ-ผลการคัดเลือก-นร.ม.1และ-ม.4-ปี-2561-ประเภทสอบคัดเลือก.pdf

ดาวน์โหลดที่นี่  ประกาศ-ผลการคัดเลือก-นร.ม.1และ-ม.4-ปี-2561-ประเภทสอบคัดเลือก.pdf

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสัมภาษณ์ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก ปี 2561

 

Untitled-1

 

2

 

ดาวน์โหลด  ประกาศรายชื่อผ่านสอบข้อเขียนและเข้ารับการสัมภาษณ์ ม.1 และ ม.4 ปี2561.pdf

Posted in Uncategorized | Leave a comment

คู่มือและขั้นตอนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด

คู่มือการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

รายวิชาที่สอบคัดเลือก

ขั้นตอนการใช้งานระบบสอบคัดเลือก

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

 

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือก ม.1   (รอบที่ 1)
สามารถสมัครและชำระเงินได้ถึงวันเสาร์ที่ 13 ม.ค. 61
1

2 34

Download  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา2561

Posted in Uncategorized | Leave a comment

กรุณาใช้ browser Google Chrome ในการสมัคร

เพื่อให้การแสดงผลทางหน้าจอ และการพิมพ์ใบชำระเงินได้
กรุณาใช้บราวเซอร์ google chrome ในการสมัคร

สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่

chrome_logo_2x

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment