รายวิชาที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4

ดาวน์โหลด

รายวิชาที่สอบคัดเลือก


ขั้นตอนการใช้งานระบบสอบคัดเลือก

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

 

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือก ม.1   (รอบที่ 1)
สามารถสมัครและชำระเงินได้ถึงวันเสาร์ที่ 13 ม.ค. 61
1

2 34

Download  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา2561

Posted in Uncategorized | Leave a comment

กรุณาใช้ browser Google Chrome ในการสมัคร

เพื่อให้การแสดงผลทางหน้าจอ และการพิมพ์ใบชำระเงินได้
กรุณาใช้บราวเซอร์ google chrome ในการสมัคร

สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่

chrome_logo_2x

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment