Category Archives: Uncategorized

กำหนดการสอบคัดเลือก

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

กำหนดการ Pre-Test SSRU’63

Posted in Uncategorized | Leave a comment

วิชาที่สอบโครงการ Pre-Test SSRU ’63

มีทั้งหมด 5 วิชา (คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาไทย , สังคม และ ภาษาอังกฤษ) วิชาละ 40 ข้อ รวมทั้งหมด 200 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ขั้นตอนการเตรียมตัวมาสอบ Pre-Test SSRU ’63

การเตรียมตัวก่อนมาสอบ 1. ตรวจสอบวันเวลาสอบ ที่เมนู ตรวจสอบการสมัคร 2. แต่งชุดนักเรียนให้เรียบร้อยในวันสอบ 3. เตรียมหลักฐานการชำระเงิน และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่ายนักเรียน 4. มาถึงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก่อนเวลาสอบ  30 นาที 4. เมื่อมาถึงโรงเรียนแล้ว ให้ตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบ ที่ประกาศหน้าเสาธง ณ สนามหน้าอาคาร 15 5. จดบันทึกลำดับที่นั่งสอบ ไว้ที่ใบชำระเงิน 6. ก่อนเวลาสอบ 30 นาที  จะให้นักเรียนเข้าแถวตามลำดับที่นั่งสอบ บริเวณสนาม เพื่อเดินไปห้องสอบพร้อมกัน 7. ไม่นำอุปกรณ์สื่อสาร เครื่องคำนวน smartwatch ทุกชนิด เข้าห้องสอบ 8. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

กรุณาใช้ browser Google Chrome ในการสมัคร

เพื่อให้การแสดงผลทางหน้าจอ และการพิมพ์ใบชำระเงินได้ กรุณาใช้บราวเซอร์ google chrome ในการสมัคร สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่          

Posted in Uncategorized | Leave a comment