ภาพบรรยากาศการสอบ

LINE_ALBUM_Pretest64_211018_1LINE_ALBUM_Pretest64_211018_2LINE_ALBUM_Pretest64_211018_4LINE_ALBUM_Pretest64_211018_0_0LINE_ALBUM_Pretest64_2110181