Author Archives: admin

ประกาศ เรียกรายชื่อสำรองนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.1 ประเภทสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2564

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา  ประเภทสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2564.pdf

Posted in Uncategorized | Leave a comment

รายชื่อนักเรียนผ่านการสอนบข้อเขียนและเข้ารับการสัมภาษณ์ ม.1 และ ม. 4 ประเภทสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด ประกาศผลผู้ผ่านข้อเขียนและเข้ารับการสัมภาษณ์ ประเภทสอบคัดเลือก ปี2564.pdf

Posted in Uncategorized | Leave a comment

รายวิชาที่สอบคัดเลือกระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

Posted in Uncategorized | Leave a comment

การสมัครและเตรียมตัวสอบคัดเลือก

Posted in Uncategorized | Leave a comment

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  จึงเลื่อนการเปิดรับสมัครเป็น วันที่ 6 มกราคม – 3 มีนาคม 2564   และสอบคัดเลือกในวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2564 คู่มือการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ลงทะเบียนสมัครได้ที่นี่

Posted in Uncategorized | Leave a comment

กรุณาใช้ browser Google Chrome ในการสมัคร

เพื่อให้การแสดงผลทางหน้าจอ และการพิมพ์ใบชำระเงินได้ กรุณาใช้บราวเซอร์ google chrome ในการสมัคร สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่          

Posted in Uncategorized | Leave a comment