Author Archives: admin

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ดาวน์โหลด  ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือก  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เริ่มรับสมัครวันที่ 3 ธันวาคม 2561  เวลา 10.00 น. คลิ๊กที่ เมนู ลงทะเบียนสมัครสอบ คู่มือสมัครสอบคัดเลือก

Posted in Uncategorized | Leave a comment

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ลงทะเบียนสมัครสอบ Pre-Test SSRU ‘ 62

สามารถลงทะเบียนสมัครสอบ Pre-Test SSRU ’62 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 สอบด้วยระบบคอมพิวเคอร์  สามารถเลือกรอบสอบ ได้ทั้งหมด 3 รอบสอบ สอบวันอาทิตย์ที่  23 ธันวาคม 2561 8.00 – 11.00  น.   ,   11.30 – 14.30  น.  ,  15.00 – 18.00 น. ชำระเงินที่ได้ที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา คลิ๊กที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบการสมัครสอบ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ประกาศกำหนดการทดสอบความรู้ทางวิชาการ Pre-Test SSRU’62

Posted in Uncategorized | Leave a comment

กรุณาใช้ browser Google Chrome ในการสมัคร

เพื่อให้การแสดงผลทางหน้าจอ และการพิมพ์ใบชำระเงินได้ กรุณาใช้บราวเซอร์ google chrome ในการสมัคร สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่          

Posted in Uncategorized | 2 Comments